DesignDeluxe.sk

Energetický audit

Energetický audit

 

Energetická certifikácia budovy je vyžadovaná ku kolaudácii nového objektu alebo významne obnovovaného objektu od 1. januára 2008. Energetický audit je potrebný taktiež pri predaji alebo prenájme všetkých typov stavieb a vzťahuje sa na:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy na šport
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu

 

Pri výpočte tepelných strát a ziskov berieme do úvahy nasledovné parametre:

 • príprava TÚV
 • vykurovanie
 • chladenie
 • vetranie
 • osvetlenie
 • tepelné straty

 

Zabezpečenie energetického auditu budovy je povinnosťou vlastníka budovy.

Energetický audit sa nevzťahuje na historické budovy, kostoly, dočasné stavby, priemyselné stavby, bytové budovy s dobou užívania menej ako 4 mesiace v roku, samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50m2.

Projektová kancelária Lamikra, s.r.o. Vám zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu budovy odborníkom v tejto oblasti, ktorý má na túto činnosť odbornú spôsobilosť.